Long Island Warriors

wp329-23.jpg

Daniel Pereira Reis #59
Forward
US ARMY 
Levittown/Smithtown NY